پزشکان سنین سالمندی را از 65 سالگی به بالا در نظر گرفته، اما سالمندی فیزیولوژیک متفاوت است. سالمندی فیزیولوژیک در واقع سن شروع و بروز بیماریهای مخصوص این دوران است.

آنسفالیت در کودکان به معنی التهاب و ورم مغز است. 5/0 درصد از هر صد هزار نفر به بیماری نادر ورم مغز یا آنسفالیت دچار می شوند. بطور معمول این افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، کودکان و افراد مسن  یا افرادی که اثر بیماریهایی چون ایدز یا سرطان ضعیف بوده، به آن مبتلا می‌شوند.

در جوامع پیشرفته یا در حال پیشرفت بیماری کبد چرب از بیماری های شایع می باشد، بی تحرکی و زندگی ماشینی از یک طرف و از طرف دیگر فرهنگ بدغذایی چون مصرف فراگیر غذاهای آماده و پر کالری قشر بزرگی از خانواده ها و افراد جامعه را به سمت بسیاری از بیماری ها شامل پرخوری و اضافه وزن، سندرم متابولیک و کبد چرب

بارداری آگاهانه یا غیر منتظرانه برای اکثر افراد روندی طبیعی را طی خواهد کرد. اما در برخی موارد از قبل بارداری (با توجه به شرایط و بیماریها) یا دوران بارداری عواملی سلامت مادر و جنین را تهدید میکنند که زین پس فرایند بارداری تبدیل به بارداری پرخطر می گردد.

پیری پدیده ی اجتناب ناپذیری است که با خاتمه رشد در همه اشخاص به تدریج شروع شده و در نتیجه آن ترکیب بدن تغییر کرده و کارآیی بدن با پیشرفت سن کاهش می یابد.

نگرانی مادران در 20 هفته ی اول بارداری

سقط جنین (Abortion) به معنی از دست رفتن جنین یا رویان و پایان دوران بارداری پیش از هفته ی بیستم است. در کل این واژه اصطلاحی برای ختم حاملگی در 3 ماهه ی اول بارداری استفاده می شود.

دومین علت مرگ و میر در جهان سرطان ها هستند اما در ایران بیماری های قلبی عروقی، حوادث جایگاه ابتدایی و سرطان ها سومین علل را تشکیل می دهند. سرطان ریه شایع ترین نسبت به سرطان های کولون، پروستات، تخمدان و سینه است.

حجم معینی خون در بدن انسان همواره ثبات وضعیت پایدار و معمول را در وی حفظ می کند. خون موجود در بدن حدود ۷ تا ۸ درصد از وزن فرد را تشکیل می‌دهد. سرگیجه، بی حالی و کسل بودن، کم خونی، بی‌هوشی و حتی مرگ از جمله مواردیست که با از دست دادن خون زیاد برای افراد اتفاق می افتد.

هر انسان سالمی با 46 کروموزوم متولد می شود. این 46 کروموزوم در هنگام لقاح از والدین به جنین منتقل می شود به این صورت که، جنین 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزوم از پدر دیافت می کند.

در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ هر ﻓﺮد ممکن است دﭼﺎر بیماریهای گوارشی یا ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﮔﻮارﺷﻲ از ﻣﻌﺪه و روده شود. ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري گوارشی بویژه خونریزی معده در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 40 ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ که گاهی این بیماریها ﻣﻮرد وﺣﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮد شده و بیمار مشکوک به بیماری حاد در داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد می شود.

نماد اعتماد الکترونیکی logo-samandehi