لطفا منتظر بمانید

تابستان همیشه با گرمای فراوانش مشکلاتی را برای طبیعت و انسان ها ایجاد می کند. از آتش گرفتن جنگل ها به علت گرما تا ایجاد بیماری برای انسان ها. گرمازدگی جزء مشکلات شایع در این دوران است که بیشتر افراد، تجربه ای در این مورد دارند. خوشبختانه میتوان از گرمازدگی پیشگیری و جلوگیری کرد.

کودکان در زمینه های مختلف از جمله رشد و تکامل با هم تفاوت هایی دارند؛ که این خود باعث تمایز آنها از یکدیگر می شود. لذا در زمینه ی تغذیه با شیر مادر یکسان نیستند و برای تغذیه باید به خصوصیات فردی آنها توجه شود. به همين دليل است كه تغذيه با شيرمادر علم و هنر محسوب می شود.

ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﭘﺪﻳﺪه ی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ میﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ زﻧﺪگی ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤﺎعی ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و واﺑﺴﺘﮕﺎن وی را دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺸﻜﻼت ﺟـﺪی ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑـﺎ وﺟﻮد  آن ﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮه و ﻋﻤﻖ ﻋﻮارض ﻧﺎشی از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ (بویژه معلولیت جسمی حرکتی) و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ، ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘگی دارد.

کم توانی ذهنی یا عقب ماندگی ذهنی، با مفهوم آی کیو و هوش در ذهن بیشتر افراد شناخته شده و پایین بودن هوش اولین فکری است که با شنیدن عقب ماندگی یا کم توانی ذهنی به ذهن ها می رسد.

یکی از بیماری هایی که اکثر سالمندان تجربه کردند، زخم معده می باشد. افزايش سن باعث ایجاد تغییرات در دستگاه گوارش می گردد. زخم معده جز بیماری های شایع دوران سالمندی است.

اختلال هورمونی دیگر، سندروم کوشینگ ؛ با افزایش هورمون کورتیزولدر بدن این سندروم  بروز پیدا می کند. غدد فوق کلیوی هورمون کورتیزول را  تولید می کنند که وجود این هورمون برای ادامه حیات ضرورت دارد.

بارداری و بچه‌دار شدن در اکثر مواقع، به صورت یک فرایند کاملا طبیعی سپری می شود. بعد از اتمام زمان بارداری، توسط عمل سزارین یا زایمان طبیعی این فرایند سخت و پیچیده پایان مییابد.

بیماری پارکینسون را چقدر می شناسید؟ از علائم و عوامل افزایش دهنده بیماری پارکینسون خبر دارید؟ بیماری فلج رعشه ای یا پارکینسون، پس از آلزایمر دومین بیماری شایع مخرب عصبی به شمار می رود.

شما چقدر با بیماریهای گوارشی سالمندان آشنا هستید؟ دوران سالمندی، منجر به تغییرات گسترده در تمامی ارگان ها و دستگاه های بدن می شود؛ یکی از این تغییرات، تغذیه و مزاج افراد است که در طی سالمندی دستخوش تغییرات زیادی میشود.

شکاف دهانی- صورتی یا شکاف کام و لب در کودکان از جمله مالفورماسیون های (تغییر شکل) شایع در صورت هستند. عوامل محیطی و ژن ها هر دو در ایجاد این بیماری دخیل هستند. فراوانی جهانی شکاف دهانی- صورتی 9/9 در هر 10 هزار نفر با شکاف کام و 28/3 در هر 10 هزار نفر با شکاف لب است.