لطفا منتظر بمانید

بیماری پارکینسون را چقدر می شناسید؟ از علائم و عوامل افزایش دهنده بیماری پارکینسون خبر دارید؟ بیماری فلج رعشه ای یا پارکینسون، پس از آلزایمر دومین بیماری شایع مخرب عصبی به شمار می رود.

شما چقدر با بیماریهای گوارشی سالمندان آشنا هستید؟ دوران سالمندی، منجر به تغییرات گسترده در تمامی ارگان ها و دستگاه های بدن می شود؛ یکی از این تغییرات، تغذیه و مزاج افراد است که در طی سالمندی دستخوش تغییرات زیادی میشود.

شکاف دهانی- صورتی یا شکاف کام و لب در کودکان از جمله مالفورماسیون های (تغییر شکل) شایع در صورت هستند. عوامل محیطی و ژن ها هر دو در ایجاد این بیماری دخیل هستند. فراوانی جهانی شکاف دهانی- صورتی 9/9 در هر 10 هزار نفر با شکاف کام و 28/3 در هر 10 هزار نفر با شکاف لب است.

بیماری آبله مرغان  یا واریسلا یک بیماری با قدرت واگیر شدید است که اغلب به عنوان یکی از عفونت‌های دوران کودکی در نظر گرفته می‌شود. این بیماری می‌تواند بزرگسالانی که قبلاً به ویروس آن آلوده نشده اند را نیز مبتلا سازد.

زخم فشاری یا زخم بستر از مشکلات جدی، شایع اما قابل پیشگیری بهداشتی است، و همچنین یک شاخص تعریف شده برای سنجش کیفیت مراقبت، در سازمان های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی است. زخم بستر در ﺑﻴﻤﺎرانی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻنی در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺰل ﺑﺴﺘﺮي بوده رخ می دﻫﺪ.

در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎری های ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ  یکی از ﻋﻠﻞ اصلی ﻣﺮگ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ی ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ اﻛﺜﺮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ. در ﺳﺎل هاي اخیر اﻛﺜﺮ ﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎي اﺻﻠﻲ رﻳﻮي، ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﻲﺳﻴﻠﻴﻦ و ﺣﺘﻲ درﻣﺎن ﭼﻨﺪ داروﻳﻲ در دﻧﻴﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بیشترین علت سکته های مغزی در دوران سالمندی و از مهمترین عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی، پر فشاری خون یا فشار خون در سالمندان است.

در خود ماندگی یا اوتیسم در کودکان ، اختلال رشدی کودکان در روابط اجتماعی می باشد، که در رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی مشهود است و اغلب در ۳ سال اولیه زندگی خود را نشان می‌دهد. این اختلال در سیستم عصبی باعث عدم عملکرد صحیح مغز شده و درنتیجه این بیماری ایجاد می گردد.

نمایشگاه بین المللی ایران هلث معمولا در اوایل هر سال در تهران و در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار میشود. تاریخ برگزاری ایران هلث سال 1398 یا ایران هلث 2019 (IranHealth 2019)، برابر است با 19 الی 22 خرداد ماه سال 1398 می باشد.

از لحاظ اپیدمیولوژی، از هر ده مرد، چهار نفر و از هر ده زن، سه زن دچار بیماری فشار خون بالا هستند. و در حدود یک سوم از کسانی که به چنین بیماری مبتلا هستند، تحت درمان نبوده و سلامتی آنان به شدت در معرض خطر است.