لطفا منتظر بمانید

پیری پدیده ی اجتناب ناپذیری است که با خاتمه رشد در همه اشخاص به تدریج شروع شده و در نتیجه آن ترکیب بدن تغییر کرده و کارآیی بدن با پیشرفت سن کاهش می یابد.

نگرانی مادران در 20 هفته ی اول بارداری

سقط جنین (Abortion) به معنی از دست رفتن جنین یا رویان و پایان دوران بارداری پیش از هفته ی بیستم است. در کل این واژه اصطلاحی برای ختم حاملگی در 3 ماهه ی اول بارداری استفاده می شود.

دومین علت مرگ و میر در جهان سرطان ها هستند اما در ایران بیماری های قلبی عروقی، حوادث جایگاه ابتدایی و سرطان ها سومین علل را تشکیل می دهند. سرطان ریه شایع ترین نسبت به سرطان های کولون، پروستات، تخمدان و سینه است.

حجم معینی خون در بدن انسان همواره ثبات وضعیت پایدار و معمول را در وی حفظ می کند. خون موجود در بدن حدود ۷ تا ۸ درصد از وزن فرد را تشکیل می‌دهد. سرگیجه، بی حالی و کسل بودن، کم خونی، بی‌هوشی و حتی مرگ از جمله مواردیست که با از دست دادن خون زیاد برای افراد اتفاق می افتد.

هر انسان سالمی با 46 کروموزوم متولد می شود. این 46 کروموزوم در هنگام لقاح از والدین به جنین منتقل می شود به این صورت که، جنین 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزوم از پدر دیافت می کند.

در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ هر ﻓﺮد ممکن است دﭼﺎر بیماریهای گوارشی یا ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﮔﻮارﺷﻲ از ﻣﻌﺪه و روده شود. ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري گوارشی بویژه خونریزی معده در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 40 ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ که گاهی این بیماریها ﻣﻮرد وﺣﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮد شده و بیمار مشکوک به بیماری حاد در داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد می شود.

دوران زندگی از بدو تولد تا سالمندی و کهن سالی پر از چالش های گوناگون است. دوره ای پر از هیجان، تفریحات، آرمان گرایی، حس صمیمیت، استقلال و ... که این موضوعات در سلامت نوجوانان و جوانان حائز اهمیت و همراه با تحولات بسیار است.

سلامت در کودک بسیار مهم است و اگر به موقع جلوی برخی از بیماری ها گرفته نشود، منجر به بروز مشکلاتی در آینده خواهد شد. یکی از بیماری های مربوط به سیستم گوارشی کودک، اسهال است.

بیماریهای ریوی بیشتر از دیگران، افراد سالمند را درگیر خود می کنند و در صورت عفونی شدن و عدم درمان، شدت بیشتری می یابد و در بدن آن ها گسترده خواهد شد. سالمندان به علت ضعف سیستم ایمنی در معرض عفونت‌های ریوی هستند. 

با افزایش امید به زندگی که به علت پیشرفت در شناخت و درمان بیماری ها و بالا رفتن سطح بهداشت رخ داده است، پدیده ی سالمندی و بیماری های مرتبط به آن بروز پیدا می کند. در نارسایی قلبی که به علت اختلالات سیستم قلبی عروقی اتفاق می افتد قلب توانایی پمپاژ خون به ارگان های مختلف بدن را ندارد.