معلولیت جسمی حرکتی

ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﭘﺪﻳﺪه ی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ میﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ زﻧﺪگی ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤﺎعی ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و واﺑﺴﺘﮕﺎن وی را دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺸﻜﻼت ﺟـﺪی ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑـﺎ وﺟﻮد  آن ﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮه و ﻋﻤﻖ ﻋﻮارض ﻧﺎشی از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ (بویژه معلولیت جسمی حرکتی) و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ، ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘگی دارد. به صورت کلی افرادی که درجاتی از معلولیت جسمی و حرکتی را تجربه می کنند در مقایسه با افراد معمولی، دچار کاهش کیفیت زندگی می شوند. افراد دارای معلولیت در ایران بخش قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص می دهند، به دلیل عدم وجود آمارهای دقیق از تعداد افرادی که به نوعی محدودیت دارند نمیتوان عددی را به طور دقیق در این رابطه اعلام کرد اما اعلام می شود در دنیا به طور میانگین 10 درصد از جمعیت به نوعی دارای معلولیت هستند. این افراد به دلیل نقص ها و مشکلاتی که گریبان گیر آن ها می شود، گاها به خدمات پرستاری شبانه روزی نیاز پیدا می کنند. که این خود بار زیادی را بر دوش خانواده ها و خود افراد منتقل میکند.

معلولیت, معلولیت جسمی, معلولیت جسمی حرکتی, معلولیت جسمی و حرکتی, معلولیت چیست,معلولیت جسمی, مشکلات معلولیت

معلولیت چیست

معلولیت در واقع، ناتوانی در انجام همه یا بخشی از فعالیت های روزمره اطلاق می گردد. سازمان جهانی بهداشت معلولیت رااختلال ارتباطی میان فرد و محیط تعریف کرده است. بزرگترین اقلیت جهان معلولین هستند که 10% هر جامعه را شامل می شوند. دسته بندی معلولیت به دو نوع جسمی و ذهنی و هر یک دارای زیر شاخه هایی دارد. در ایران آمار افراد معلول بدلیل اختلاف نظرات، دقیق مشخص نمی باشد. اما بطور حدودی، تعداد این افراد به 10 میلیون نفر می رسند. بنابراین ایجاد امکانات بهداشتی رفاهی همچون خدمات پرستاری در منزل، افزایش مراکز توان درمانی و اعطای بودجه های مناسب در این حیطه، همه از مواردی هستند که در این خصوص باید پیاده سازی شود.

علل معلولیت جسمی حرکتی

بر خلاف اعصار گذشته که به زندگی تنها از جنبه ی کمی آن توجه می شد؛ امروزه بهبود کیفیت زندگی به عنوان مفهوم جدیدتری از سلامتی مطرح شده است که به جنبه های اجتماعی، روانشناختی، عملکردی جسمی و سلامتی مربوط می شود و معمولا ارزیابی شخصی و درونی از ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﺪه آل و ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ را اﻧﻌﻜﺎس می دهد. کیفیت زندگی امری نسبی و دارای مفهوم گسترده با ماهیت انتزاعی است و سنجش ضایعه، ناتوانی و معلولیت را همزمان شامل می شود.

بنر فیزیوتراپی در منزل

معلولیت‌های مادر زادی

این دسته از معلولیت‌ها، در اثر مشکلات ژنتیکی ایجاد می¬شوند. یعنی در زمان تشکیل نطفه و در اثر انتقال ژن های معیوب، اتفاق می افتند.

معلولیت‌های اکتسابی

معلولیت‌های اکتسابی شامل معلولیت هایی است که فرد در طی زندگی یا پس از تولد در اثر حوادثی به آن دچار می گردد. حوادثی چون: آتش‌سوزی، تصادف، بلایا طبیعی، مسمومیت‌ها و … .

علل معلولیت جسمی حرکتی, معلولیت, معلولیت جسمی, معلولیت جسمی حرکتی, معلولیت جسمی و حرکتی,معلولیت جسمی, مشکلات معلولیت

مشکلات معلولین جسمی حرکتی

مشکلات درون و برون‌شهری

یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که معلولین عزیز با آن دست‌ و پنجه نرم می‌کنند مشکل حمل ‌ونقل و جابه‌جایی درون و برون‌شهری است. به‌طور مثال نبود امکانات مناسب بهداشتی بین جاده‌ای برای آن‌ها، نبود امکانات در مراکز خرید و … . اما مهم‌ترین موضوع این بخش که می‌توان به آن پرداخت، نبود امکانات حمل‌ ونقل درون‌شهری برای آن‌ها است. نبود صندلی‌های مناسب در مترو و بی آر تی، وجود پیاده‌روهایی با عرض کم و استفاده از مصالح نامناسب برای ساخت آن‌ها و … .

برخورد افراد جامعه

برخی از معلولین سعی می‌کنند حضور کم‌رنگ‌تری در جامعه داشته باشند، چرا که در جامعه ما نحوه برخورد صحیح با معلولین آموزش و فرهنگ‌سازی نشده است. معلولین نیز جزوی از افراد جامعه هستند و آن‌ها نیز حق‌دارند همانند دیگر افراد جامعه به تفریح و انجام کارهایی که به آن علاقه دارند بپردازند.

مشکلات مالی

معلولین محترم و عزیز همواره دارای مشکلاتی هستند که بیشتر به عدم شغل مناسب و استقلال مالی بر می گردد. با توجه به اینکه برای سرپرست خانواده های دارای افراد معلول از سوی مجلس قوانینی چون عدم پرداخت مالیات، افزایش حقوق و … به تصویب رسیده اما همچنان با عدم جدیت و بی توجهی روبرو است.

نگاه جهانی و تطبیق جامعه با مشکلات معلولین و ایجاد شرایط مناسب برای این افراد تا حدودی به رفع مشکلات می پردازد.حقوق شهروندی به همه ی افراد یک جامعه تعلق میگیرد بنابراین فرصت های برای برای همه می بایست تحقق پیدا کند. بنابراین سیاستگذاری ها برای معلولین و وجود مدیریت های یکپارچه و هماهنگ در بسیاری از مراکز، نیازهای این قشر از افراد جامعه را پاسخگو می باشد.

بنر دکتر در منزل

با پیشرفت دنیای فناوری ها، زندگی ها با وجود برخی عدم توانایی ها یا معلولیت ها به سختی قبل نمی باشد. تجهیزات و ابزار مرتبط با فناوری بخصوص در توانبخشی و امور درمانی در زندگی افراد کم توان و معلول تاثیرات بسیار مهم و شگرفی دارند. افراد با معلولیت شدید در کشورهای توسعه یافته با استفاده از فناوری های بروز و تجهیزات مناسب در موارد حتی به تنهایی در منزل میتوانند به امور خود رسیدگی کنند. اما در ایران همچنان برای بسیاری معلولین به عنوان آرزوست. در ایران با توجه به ارائه خدمات توانبخشی، امور شناسایی و عدم وجود امکانات اولیه، برخی از معلولی یا خانواده هایشان تمایل به ماندن در منزل دارند.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *