ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

پرستار سالمند
اقای دلیلی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: ویلچر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
اقای قنبری

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: ویلچر, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: مرد

پرستار سالمند
اقای تینکی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, آلزایمر: خفیف, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

دکتر در منزل
ابتسام حریری

جنسیت بیمار: زن, محدوده سنی: میانسال, نوع پزشک: پزشک عمومی

پرستار سالمند
خانم امینی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: عصا, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
آقای صاحب دل

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, آلزایمر: شدید, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: مرد

دکتر در منزل
سکینه قادری

جنسیت بیمار: زن, محدوده سنی: سالمند, نوع پزشک: پزشک متخصص

دکتر در منزل
مهين مسدد

جنسیت بیمار: زن, محدوده سنی: سالمند, نوع پزشک: پزشک متخصص

اینماد مربوط به آسانیسم