شبانه روزی
099******75

اطلاعات شخصی

جنسیت: نامشخص
وضعیت تاهل: نامشخص
ملیت: نامشخص
لهجه: -
مدرک تحصیلی: نامشخص
رشته تحصیلی: نامشخص

خدمات

پرستار سالمند سالمند پوشکی

اطلاعات تکمیلی

مدرک سو پیشینه: ندارد
مدرک عدم اعتیاد: ندارد
مصرف سیگار: ندارد
همراه داشتن گوشی هوشمند: خیر