مقطعی - شبانه روزی - شبانه - روزانه
099******39

اطلاعات شخصی

جنسیت: خانم
وضعیت تاهل: نامشخص
ملیت: نامشخص
لهجه: -
مدرک تحصیلی: نامشخص
رشته تحصیلی: نامشخص

خدمات

پرستار سالمند

اطلاعات تکمیلی

مدرک سو پیشینه: ندارد
مدرک عدم اعتیاد: ندارد
مصرف سیگار: ندارد
همراه داشتن گوشی هوشمند: خیر