ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

پرستار کودک
سمیه علی مندگاری

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار سالمند
حمید یزدانی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: ویلچر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
حسن رحیمی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار سالمند
مريم ملك زاده

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: بدون مشکل, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر

پرستار سالمند
حمیدرضا نوری

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: 60 تا 80 کیلو, آلزایمر: خفیف, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
محمد محمدی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار کودک
لیانا گرشاسبی

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار کودک
خانم جلالی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

نماد اعتماد الکترونیکی logo-samandehi