ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

تزریقات در منزل
اصغر محمدزاده

نوع تزریق: تزریق عضلانی, جنسیت خدمت دهنده: مرد, جنسیت خدمت گیرنده: مرد, تعداد افراد خدمت گیرنده: ۱ نفر

پرستار سالمند
آقای طوسی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
فاطمه عزیزی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: 60 تا 80 کیلو, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
خانم حسینی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

تزریقات در منزل
محمد رستمی

نوع تزریق: تزریق عضلانی, جنسیت خدمت دهنده: مرد, جنسیت خدمت گیرنده: مرد, تعداد افراد خدمت گیرنده: ۱ نفر

پرستار کودک
م ع

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: بیشتر از 200 متر, تعداد کودکان: دو کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار سالمند
خانم طبیبیان

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, آلزایمر: خفیف, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
خانم عرب بیگ

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

اینماد مربوط به آسانیسم