ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

پرستار کودک
ایلیا مرادی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: سه کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
حدیث شمس

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: 150 تا 200 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
مولود محمدحسن

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: 60 تا 80 کیلو, وضعیت تحرک: عصا, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
عبادالله جدیدیان

متراژ منزل: 100 تا 150 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
راضیه شکری

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: دارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
شیما نظری سرشت

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
ابراهیم احمدی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
فهیمه کریمی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

نماد اعتماد الکترونیکی logo-samandehi