ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

پرستار کودک
نگار عربعامري

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: دو کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۴ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر و پسر

پرستار کودک
مهدی کوکبی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار سالمند
مژگان دهقانی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, آلزایمر: شدید, وضعیت تحرک: بدون مشکل, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: مرد

پرستار سالمند
سید سعادت طاهری

متراژ منزل: 150 تا 200 متر, وزن: 60 تا 80 کیلو, آلزایمر: خفیف, وضعیت تحرک: ویلچر, زخم بستر: خفیف, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
بابک یکانی

متراژ منزل: 100 تا 150 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: عصا, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: مرد

پرستار سالمند
زهرا حسینی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: 60 تا 80 کیلو, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
ارشاد رضویان

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار کودک
فاطمه مقیمیان

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

نماد اعتماد الکترونیکی logo-samandehi