ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

پرستار سالمند
خانم قنبری

متراژ منزل: بیشتر از 200 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, وضعیت تحرک: بدون تحرک, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
خانم زندی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, آلزایمر: خفیف, وضعیت تحرک: بدون تحرک, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
مصطفی نجفی زنوزی

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: 60 تا 80 کیلو, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار سالمند
حمید فکری کهن

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, آلزایمر: خفیف, وضعیت تحرک: بدون مشکل, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: مرد

پرستار کودک
محمد بیدلی

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار کودک
نسرین اکبری

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: دو کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار کودک
مجتبی فقیه امامی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

دکتر در منزل
ثنا علیپور

جنسیت بیمار: زن, محدوده سنی: میانسال, نوع پزشک: پزشک متخصص, جنسیت خدمت دهنده: مرد, جنسیت خدمت گیرنده: زن, تعداد افراد خدمت گیرنده: 2 نفر

اینماد مربوط به آسانیسم