ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

پرستار کودک
adele zabihi

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: دو کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت کودک: دختر و پسر

پرستار کودک
مهدی بیات

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار کودک
فاطمه دهقاني

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار کودک
سید جلال حسینی نسب

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار کودک
جواد صادقی

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: دارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار کودک
علی حسنی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار کودک
مرضیه محمدی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: دو کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: 2 نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر و پسر

پرستار کودک
فرشته عزیزپور

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

نماد اعتماد الکترونیکی logo-samandehi