ثبت نام پرستار

شماره ملی پرستار را وارد نمایید.

آخرین سفارشات آسانیسم

دکتر در منزل
حسين فيلي زاده

جنسیت بیمار: زن, محدوده سنی: سالمند, نوع پزشک: پزشک متخصص

پرستار کودک
خانم زمانی

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: دو کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: دختر

پرستار کودک
زهرا کاشفی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار کودک
شیرین صیقلی

حضور مادر در منزل: خیر, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۳ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار سالمند
شریفه برادران

متراژ منزل: 100 تا 150 متر, وزن: کمتر از 60 کیلو, آلزایمر: شدید, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
فاطمه داودی

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: 100 تا 150 متر, تعداد کودکان: دو کودک, بیماری خاص: ندارد, تعداد افراد داخل خانه: ۴ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

پرستار سالمند
جواد سری

متراژ منزل: کمتر از 100 متر, وزن: 60 تا 80 کیلو, آلزایمر: شدید, وضعیت تحرک: واکر, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن

پرستار کودک
بهاز مقدم

حضور مادر در منزل: بله, متراژ منزل: کمتر از 100 متر, تعداد کودکان: یک کودک, بیماری خاص: دارد, تعداد افراد داخل خانه: ۱ نفر, جنسیت پرستار: زن, جنسیت کودک: پسر

اینماد مربوط به آسانیسم