موسسه ايرانيان طوس گلبهار

پروفایل موسسه ايرانيان طوس گلبهار
    • امتیاز:

  • مدیریت: علي گلبهار

  • تاریخ تاسیس: 1393/02/16

  • پرستاران ثبت شده: 6

  • خدمات ارائه شده:

    پرستار سالمندپرستار کودک
شرح

آدرس: تهران خيابان ازادي تقاطع بهبودي ساختمان ٤٤٢ طبقه ٤ واحد٢٥

مجوزها
مجوز مراقبت و نگهداري از موسسه

ايرانيان طوس گلبهارمراقبت و نگهداري

مجوز مراقبت و نگهداري از موسسه

ايرانيان طوس گلبهارمراقبت و نگهداري

تصاویر

هنوز تصویری توسط این موسسه در آسانیسم ثبت نشده است.

تجربه مشتریان در استفاده از خدمات موسسه ايرانيان طوس گلبهار
احمد کلاتیانی

از خدماتشون به شدت راضی بودیم. قیمتشونم نسبت به بقیه خیلی بهتره

حامد آشنا

نسبت به قیمتشان کیفیت خدماتشان خوب است. یک بار هم از نیرو ناراضی بودیم و عوضش کردند