موسسه یاری رسان مایسا

پروفایل موسسه یاری رسان مایسا
    • امتیاز:

  • مدیریت: سعیده یاری

  • تاریخ تاسیس: 1397/07/01

  • پرستاران ثبت شده: 7

  • خدمات ارائه شده:

    پرستار سالمند
شرح

مرکز مراقبتهای بالینی درمنزل یاری رسان مایسا،افتخار ارائه خدمات پزشکی،پیراپزشکی،مامائی،پرستاری،اقدامات تشخیصی (سونوگرافی و رادیوگرافی) ،اعزام امبولانس خصوصی و ارسال تجهیزات پزشکی در سراسر تهران با بهترین کیفیت درجهت رضایتمندی همشهریان عزیز را دارد.

آدرس: تهرانپارس فلکه سوم خیابان برادران شهید زفرقندی ساختمان بیمه رازی پلاک ۴۹ طبقه ۲ واحد ۲

مجوزها
مجوز وزارت بهداشت و درمان از موسسه

یاری رسان مایساوزارت بهداشت و درمان

تصاویر
تصویر موسسه یاری رسان مایسا
تصویر موسسه یاری رسان مایسا
تصویر موسسه یاری رسان مایسا
تصویر موسسه یاری رسان مایسا
تجربه مشتریان در استفاده از خدمات موسسه یاری رسان مایسا
اصفر کاردان

کار پرستاری که فرستادن خوبه و مادرم واقعا ازش راضیه. اولین باره که یه موسسه نیروی به این خوبی میفرسته