لطفا منتظر بمانید

زخم فشاری یا زخم بستر

01 تیر 1398
/

زخم فشاری یا زخم بستر از مشکلات جدی، شایع اما قابل پیشگیری بهداشتی است، و همچنین یک شاخص تعریف شده برای سنجش کیفیت مراقبت، در سازمان های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی است. زخم بستر در ﺑﻴﻤﺎرانی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻنی در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺰل ﺑﺴﺘﺮي بوده رخ می دﻫﺪ. ﮔﺮوه اﺻلی در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ زخم بستر ، ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ ﺻﺪمات ﻧﺨﺎعی، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص اﻓـﺮاد ﺗﺤﺖ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ ارﺗﻮﭘـﺪی و ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﺴـﺘﺮي در ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ویژه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮري ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﺎﻫﺶ اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ و رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ، تحلیل و از بین رفتن ﻏﺪد آﭘﻮﻛﺮﻳﻦ و ﺳﺒﺎﺳﻪ، ﺧﺸﻜﻲ ﭘﻮﺳﺖ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﺮوق ﭘﻮﺳﺖ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮاي زﺧﻢ ﻓﺸﺎري اﺳﺖ. طبق آمارها 50 درﺻﺪ زﺧﻢﻫﺎي ﻓﺸﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻي 60 ﺳﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه است. افراد سالمند به علت ناتوانی در مراقبت صحیح از خود، به پرستار سالمند در منزل در جهت پیشگیری از چنین صدماتی نیازمند هستند.

زخم فشاری یا زخم بستر چیست

زخم های فشاری یا زخم بستر، زخم های پوستی دردناکی هستند که براثر فشارهای مداوم بر روی بخشی از بدن و انسداد عروق خونی تغذیه کننده ی ناحیه ای از پوست ایجاد می شود. قسمتهایی از بدن بیمار که مستعد زخم بستر می باشند، عبارتند از : نواحی از بدن که  مستقیما با بستر تماس دارند و نیز نواحی روی قسمت های استخوانی و غضروفی بدن مانند استخوان دنبالچه، آرنج، زانو، قوزک پا، کتف و طرفین ران و ... .

​​​​زخم فشاری یا زخم بستر چیست, ​​​​زخم فشاری یا زخم بستر, ​​​​زخم فشاری, زخم بستر, علل ایجاد زخم بستر

علل ایجاد زخم فشاری

عوامل گوناگونی می تواند در ایجاد این گونه زخم ها موثر باشند. این عوامل عبارتند از:

 • سن بالا
 • تب
 • بی تحرکی
 • بی اختیاری ادرار 
 • لاغری و چاقی مفرط
 • سوء تغذیه و کم آبی
 • رطوبت پوست ناشي از عرق، ادرار يا مدفوع
 • فقر تغذيه كه باعث كم خوني مي شود (كاهش شمارش گلبول هاي قرمز) و پايين بودن پروتئین
 • سوختگي ها يا خراشیدگی (اصطکاک با ملحفه، تشک و ...)
 • نشستن يا خوابيدن بروي اشياء سخت (کلیه اتصالات بیمار مانند سوند ادرای، سوند معده، درن و ...)
 • ضربه يا آسيب زدن به پوست كه با لغزش يا افتادن در يك سطح ايجاد مي شود 

درجات زخم بستر

زخم بستر بر اساس شدت زخم به 4 درجه تقسیم می شود. در درجه اول پوست، قرمز به نظر می رسد. محل زخم ممکن است حساس به لمس، دردناک، سفت، نرم، گرم یا سرد در مقایسه با پوست اطراف باشد. هر چه زخم عمیق تر می شود علایم، شدت و وسعت زخم افزایش می یابد، به طوریکه زخم درجه ی 4 ممکن است عضله، استخوان و تاندون را گرفتار کند. 

درجات زخم بستر, ​​​​زخم فشاری یا زخم بستر, درمان زخم بستر، زخم فشاری, زخم بستر

درمان زخم بستر

درمان زخم فشاری بسته به درجه زخم می تواند متفاوت باشد. گزینه های درمان ممکن است شامل تغییر منظم موقعیت و یا از تشک های خاص و پانسمان برای کاهش فشار و یا محافظت از پوست استفاده می شود. در برخی از موارد، ممکن است جراحی لازم باشد زخم بستر مرحله I و II معمولا در عرض چند هفته تا ماه ها با مراقبت های محافظه کارانه از زخم و انجام مراقبت های عمومی مناسب التیام می یابد. مرحله III و IV زخم بستر به درمان سخت تر جواب می دهد.

مراقبت های مورد نیاز بیماران مبتلا به زخم بستر

مراقبت از سالمند بیمار مبتلا به زخم بستر نیازمند افرادی متخصص در این زمینه است. پرستاران این حوزه، برای مواردی مثل تغییر پوزیشن اصولی و صحیح، شست و شو و پانسمان زخم، مدیریت بی اختیاری و تغذیه، آموزش های ویژه ای دیده اند و در روند بهبودی بسیار کمک کننده می باشند.

زخم فشاری یا زخم بستر, زخم فشاری, زخم بستر, مراقبت های مورد نیاز بیماران مبتلا به زخم بستر , درمان زخم بستر

تغییر پوزیشن

افراد مبتلا باید هر 2 ساعت یک بار وضعیت (پوزیشن) خود را در تخت یا صندلی چرخ دار تغییر دهند که البته این کار حتما باید توسط پرستار سالمند انجام شود. این تغییر وضعیت دادن باید بصورت مرتب و طبق برنامه زمانی نصب شده بر بالین بیمار باشد. اگر بیمار به طرف پایین تخت لغزید از کشیدن وی بر روی تخت اجتناب شود و جهت چرخاندن وی و بالا کشیدنش از ملحفه استفاده شود.

شست و شو و پانسمان زخم

یکی از موارد بسیار مهم در روند بهبودی شست و شو و پانسمان مناسب زخم است. این زخم ها با کوچکترین آلودگی می توانند دچار عفونت های شدید و افزایش مشکلات شوند. بنابراین استریل کار کردن در هنگام پانسمان زخم فشاری، می تواند به روند درمان و بهبودی بسیار کمک کند. پوست بیمار باید مرتبا با آب گرم و صابون ملایمی شسته و سپس خشک شود. البته این بستگی به درجه زخم و عمق زخم دارد. 

مدیریت بی اختیاری

بی اختیاری ادرار و یا روده ها ممکن است سبب رطوبت و باکتری های بیش از حد در پوست شود و باعث افزایش خطر ابتلا به عفونت می شود. مدیریت عامل بی اختیاری، ممکن است به بهبود درمان زخم بستر کمک کند. استراتژی شامل تغییر مکرر پوشک، لوسیون محافظ بر روی پوست سالم و استفاده از سوندهای ادراری یا لوله ی رکتوم (مقعدی) است.

رژیم غذایی 

به منظور غذا رسانی کافی به پوست، در روز دست کم نوشیدن هشت لیوان آب و غذایی متناسب، حاوی مقدار کافی پروتئین (درصورت عدم محدوديت فرد درمصرف پروتئين) از جمله ماهی می تواند پاسخگوی نیازهای جسمی فرد باشد، لذا علاوه براینکه پروتئین ترمیم کننده بافت های بدن است، می‌تواند جهت حفظ سلامتی پوست مفید باشد. مصرف روزانه ويتامين ث هم، برای سرعت بخشیدن به بهبود زخم موثر است. 

ﻋلی رﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدي زﺧﻢ ﻓﺸﺎري، ﺷﻴﻮع آن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. اﺑﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷـﺎﻧﺲ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ را 8/2 ﺑﺮاﺑـﺮ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ تا 30 روز ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ را 6/1 ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ می دﻫﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ در ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر زﺧﻢ ﻓﺸﺎري اﺳﺖ، شناخت و کنترل ریسک فاکتورها و کمک گرفتن از پرستار سالمند همگی در جهت کاهش پیامدهای این مشکل کمک کننده هستند.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

 • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

نیاز به مشاوره دارید؟

کارشناسان آسانیسم ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته آماده پاسخ دهی به شما عزیزان می باشند. معتبر ترین مرکز پرستار کودک و پرستار سالمند در منزل. دارای پرستار مرد و پرستار زن در منزل آماده ارائه خدمات می باشد.

۰۲۱-۸۹۵۱۴۱۴۱